شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

مدرسه به عنوان موثرترین مکان برای آموزش و پرورش دارای ویژگی ها و مسئولیت های بسیار زیاد است از جمله وظایف مدرسه پرورش دانش‌آموزان و آماده کردن دانش آموزان برای ایفای نقش در جامعه است یکی از مهمترین کارهای مدرسه آشنایی دانش آموزان با انتخابات و قبول مسئولیت توسط دانش آموزان برای کمک در مدیریت مدرسه و کمک در مدیریت دانش آموزان میباشد . برگزاری موثر شورای دانش آموزی و برگزاری انتخابات موثر می تواند در پرورش روحیه شرکت پذیری در انتخابات و روحیه مسئولیت پذیری دانش آموزان موثر باشد و همچنین آماده کردن دانش آموزانی که منتخب تمامی دانش‌آموزان مدرسه می باشد می تواند آنها را برای پرورش استعداد ها و شکوفایی استعدادهای آنها کمک کند لذا داشتن برنامه مدون در طول سال تحصیلی و داشتن تقویم اجرایی برای شورای دانش آموزی از جمله مهمترین کارهایی است که یک مدیر موفق و یا معاونین موفق باید انجام دهد خوشبختانه مدرسه یار با کمک معاونان و مدیران مطرح کشوری دست به تدوین فایل آماده شورای مدرسه تحت عنوان صورتجلسات شورای مدرسه کرده است این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد و جلسات و تمامی موارد مورد نیاز برای شورای دانش آموزی را شامل شده است که شما میتوانید در انتهای این مطلب موارد موجود در فایل را مطالعه کنید این فایل برای دانلود مدیران و معاونان قرار گرفته است و شما با پرداخت هزینه ناچیز می توانید آن را دانلود کنید.

صورتجلسات شورای دانش آموزی
صورتجلسات شورای دانش آموزی

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:

     الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف:
1ـ آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی
2ـ استفاده از توانمندي هاي مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انساني در اجراي برنامه هاي درسي
3ـ ايجاد روحيه مسئوليت پذیری و مشاركت دانش آموزان شورای دانش آموزی
4ـ تمرين كار گروهي و آمادگي دانش آموزان براي ایجاد سازمانهای کار آفرین
5 ـ صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني موظف
6 ـ ايجاد حس رقابت بين كلاس ها در امر مشاركت در كارهاي مدرسه ( فاستبقوا الخیرات )
7 ـ كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر
     ب)  تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی شامل اهداف:
1ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان ( باز خوردگیری )
2ـ مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان( ایده یابی و تصمیم سازی )
3ـ رهیافت اجرائی جهت رفع نیازهای فوق ( تصمیم گیری )
4ـ مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران
5 ـ تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان
6- هم سوسازی دانش آموزان با سیاست های مدیریت

🔴 ثبت اطلاعات مربوط به انتخابات دانش آموزی توسط مدیران مدارس در پورتال همگام 🔴

 1. 📩داشبورد اصلی نقش مدیر
 2. 📩ماژول انتخابات دانش آموزی
 3. 📩ماژول ثبت انتخابات جدید
 4. 📩گزینه جدید
 5. 📩مرحله ثبت و ویرایش
 6. 📩انتخاب عنوان انتخابات مثلا “تعیین نماینده یا انتخابات شورای دانش آموزی”
 7. 📩تکمیل تاریخ و زمان شروع انتخابات
 8. 📩تکمیل تاریخ و زمان اتمام انتخابات
 9. 📩تعیین تعداد رای به کاندیدا ها
 10. 📩انتخاب نقش کاربر کاندیدا
 11. 📩انتخاب اسامی کاندیداها
 12. نمایش لیست کاندیداهای انتخابات
 13. ✅ودرنهایت ذخیره تمام اطلاعات ثبت شده در این صفحه

انجام برنامه های جدول ذیل مورد انتظار آموزش و پرورش خواهد بود:

ردیفنوع اقدامزمان اقدام
1تشكیل ستاد در آموزشگاهبه محض وصول بخشنامه
2ثبت نام از كاندیداهابه محض وصول بخشنامه
3اعلام اسامی تایید صلاحیت شدهیك هفته قبل از انتخابات
4تبلیغات كاندیداهابه محض اعلام اسامی
5برگزاری جلسات شوراهر دو هفته یكبار
6تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامیقبل از اخذ رای
7اخذ رایساعت 9 صبح
8گزارش برنامه های انجام شده  1398/8/20

ولی فایل ما در طول سال تحصیلی مورد نیاز شما خواهد بود زیرا  شامل صورتجلسات تکمیل شده ی جلسات شورای دانش آموزی میشود.

تقویم اجرایی شورای دانش آموزی

شماره جلسهروزتاریخموضوع
اولآبان ماه 98/8/8
 1.  برگزاری انتخابات بین اعضای شورای  به منظور تعیین هیأت رئیسه ی شورا
 2. دریافت احکام عضویت شورا که از سوی مدیر مدرسه صورت می گیرد .
 3. تقدیر ازدانش آموزان فعال درانتخابات ( توسط مدیر مدرسه
 4.  معرفی اعضای شورا وترکیب هیات رئیسه به دانش آموزان ( توسط مدیر مدرسه )
 5. تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه
 6. تصمیم گیری برای گرامیداشت روز 13آبان
دومآبان ماه 98/8/19

 

 1.  بررسی وضعیت کتابخانه مدرسه و برنامه ریزی به منظور ترغیب دانش آموزان به مطالعه کتابخوانی
 2. بحث و بررسی در خصوص شرح وظایف ، آیین نامه ها ، دستور العمل های شورای 
 3. تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص گرامیداشت مناسبت های آذر ماه
 4. بررسی و پیش بینی ملزومات وامکانات موردنیاز برای فعالیت های شورای 
سومآذر ماه98/9/3
 1. ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسات گذشته2-برنامه ریزی به منظور کمیته های شورا و چگونگی فعالیت آنان
 2. هماهنگی و تنظیمات وظایف شورای در بین اعضا
 3. تنظیم وارائه برنامه های اردوئی و بازدیدهای پیشنهادی به مدیر مدرسه
 4. تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه
چهارم

 

آذر 98/9/17
 1. تصمیم گیری در مورد گرامی داشت مناسبت های دی ماه
 2.  تصمیم گیری درارتباط باایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین تشکل های مدرسه
 3. تدوین برنامه های امتحانی پیشنهادی به منظور ارائه به مدیریت مدرسه
 4. تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه
پنجمدی ماه 98/10/1

 

 1. برنامه ریزی پیرامون برگزاری کنفرانس ونشست های علمی ، اجتماعی ، سیاسی در مدرسه
 2. تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه
ششمبهمن

 

98/11/2

 

 1. ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسات گذشته
 2. هماهنگی و پیگیری برنامه های دهه فجر
 3. تصمیم گیری درمورد مسائل جاری مدرسه
هفتمبهمن

 

98/11/16

 

 1. ارائه برنامه های پیشنهادی در ارتباط با کلاسهای آموزشی و تقویتی
 2. بررسی وارزیابی عملکرد کمیته های شورا
 3. تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه
هشتم اسفند :98/12/4
 1. ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسات گذشته
 2.  تنظیم وارائه برنامه های اردوئی و بازدید پیشنهادی به مدیریت مدرسه .
 3. تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه مدیریت
 4. بررسی و هماهنگی برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت از طریق مدرسه
نهماسفند

 

98/12/17
 1. برنامه ریزی به منظور استقبال از سال نو و استفاده مطلوب ازایام تعطیلات نوروز .
 2. تصمیم گیری برای گرامیداشت مناسبت های فروردین ماه
 3. تصمیم گیری در مورد مسائل مدرسه
دهم فروردین 99/1/17
 1. ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسات گذشته توسط مسئول پیگیری شورای دانش آموزی
 2. تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسه عمومی شورای دانش آموزی و جمع بندی مطالب جهت ارائه در مجمع عمومی توسط رئیس شورا
 3. تهیه و گزارش از فعالیت های شورای آموزی
 4. تصمیم گیری دررابطه باهفته سلامت
یازدهماردیبهشت  
 1.  ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسات گذشته-
 2. بررسی نحوه تقدیر از دانش آموزان موفق فعالیت های ورزشی و آموزشی و پرورشی
دوازدهم اردیبهشت 
 1. تدوین برنامه امتحانی پیشنهادی و ارائه آن به مدیریت مدرسه
 2. صمیم گیری برای گرامیداشت مناسبت های خرداد ماه
 3. تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه
سیزدهمخرداد
 1. جمع بندی گزارش فعالیت های یکساله شورای 
فایل شورای دانش آموزی
فایل شورای دانش آموزی

موارد موجود در فایل صورتجلسات شورای دانش آموزی

 1. صورتجلسات مربوط به شورای دانش آموزی (۱۴ جلسه با صورت جلسات تکمیل شده)
 2. فرم گزارش فعالیتهای شورای  آموزشگاه
 3. اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی
 4. تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف
 5. تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی شامل اهداف
 6. تعاریف(شورای تائید صلاحیت،شورای اجرایی ،شورای داوری ،نماینده مستقل ،مدیـــر،معـاون فرهنـگی،معـاون آمــوزش،معـاون اجــرایی و ورزش،معـاون رسانه )
 7. شرح وظایف مسئول پایه
 8. شرح وظایف معاونت فرهنگی
 9. شرح وظایف معاونت فرهنگی
 10. شرح وظایف معاونت رسانه و خبر
 11. شرح وظایف وظایف معاونت آموزش
 12. فرآیند اجرایی انتخابات شوراهای دانش آموزی (کاندیداتوری ، تایید صلاحیت و رای گیری)
 13. نحوه انتخاب مدیر کلاس
 14. شورای اجرایی
 15. نحوه انتخاب معاونین کلاس
 16. استیضاح
 17. نحوه امتیاز دهی به فعالیت اعضای کلاس و شوراهای کلاسی
 18. بودجه شوراها
 19. تابلو ی معاونت رسانه
 20. تابلوی شوراهای دانش آموزی
 21. جشنواره شوراهای دانش آموزی
 22. نحوه انتخاب برترین ها(کلاس برتر-معاون برتر-مدیر برتر-دفاعیه برتر)
 23. جدول ثبت تعداد آرا
 24. فرم صورتجلسه انتخابات شورای 
 25. جدول ثبت اسامی ستاد اجرایی
 26. فرم ارزیابی فعالیتهای شورای دانش آموزی مدارس
 27. متن پیام مقام عالی وزارت به مناسبت انتخابات شورای
 28. نمونه حکم و سوگند نامه شورا
 29. گزارش برگزاری مراسم انتخابات شورا
 30. متن فرمان گارد پرچم
 31. سوگند پرچم
 32. ابلاغ عوامل اجرائی انتخابات شوراي دانش آموزي آموزشگاه
 33. 2نمونه کارت شناسایی اعضای شورا
 34. نمون کارت شناسایی اعضای هیئت اجرایی انتخابات
 35. نمودار چارت تشکیلاتی شورای
 36. ابلاغیه داخلی شورا دانش آموزی
 37. جدول اسامی کاندید ها برای چسباندن روی برد
 38. نمونه ی حکم شورای برای چاپ به صورت ورد
 39. جدول معرفی ستاد اجرایی برگزاری انتخابات شورا
 40. جدول اسامی ستاد نظارت انتخابات شورای دانش آموزی
 41. نمونه متن سوگند نامه شورا
 42. فرم ثبت آرای داوطلبین عضویت در شورا

تومان10,000افزودن به سبد خرید

جزئیات بیشتر این محصول

تعداد صفحات 23 صفحه
تعداد پارت 1
حجم 5 مگابایت
فرمت word
زبان فارسی
استپ مدیران،معاونان،اعضای شورا
برگزارکننده مدرسه فای
تاریخ بروزرسانی
 • ابتدا محصولات مورد نظرتان را به سبد خرید اضافه کنید.
 • پس از اضافه کردن محصولات به سبد خرید، روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.
 • در صفحه سبد خرید می توانید محتویات سبد خرید و مبلغ قابل پرداخت را مشاهده کنید.
 • با درج نام و شماره تماس خود در سبد خرید و زدن دکمه پرداخت به صفحه پرداخت بانک هدایت می شوید.
 • با استفاده از کارت های شتاب و رمز دوم کارت خود می توانید مبلغ را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
 • پس از پرداخت موفق، می توانید فایل محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.
 • در صورتی که عضو سایت باشید، می توانید سوابق خرید را در پنل کاربری مشاهده و محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان مدرسه یار بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
قیمت محصول
تومان10,000
مدرسه فای
3870 بازدید
23 صفحه
1
صورتجلسات شورای دانش آموزی
5 از 2 رای